Ombyggnation av ladugård
Nyproduktion av bostadsrättslägenheter
Totalrenovering av sommarstuga
Totalrenovering av sommarstuga
Nybyggnation Max restaurang
Nyproduktion av bostadsrättslägenheter
Tillbyggnad av garage
Totalrenovering sommarstuga